Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018
Bærekraft

Gipsgjenvinning

Et internasjonalt samarbeid på tvers av kontinenter har bidratt til at vi har skapt en reell konkurrent til jomfruelig gipspulver, som blant annet importeres fra gruver/dagbrudd og kullkraftverk sør i Europa. I 2018 så New West Gipsgjenvinning AS dagens lys, et resultat av et felles samarbeid, med den Kanadiske aktøren New West Gyspum Recycling. Vår Kanadiske partner står for teknologien og Norsk Gjenvinning har sikret infrastruktur, kompetanse og tilgang på avfallsstrømmer. Og ikke minst kunder til de resirkulerte råvarene fra gipsgjenvinnings-anlegget.

Gipsplater består av ~>90% gipspulver og ~7% papir. Gipspulver er den viktigste innsatsfaktoren i platene. En råvare som enten graves opp av bakken eller som biprodukt fra kullkraftproduksjon.

Gipsavfall har vært en utfordrende fraksjon, da det består av både forurenset papir og en hard gipskjerne, som det finnes få gode måter å avsette, da det bl.a. har dårlig brennverdi og, frem til nå, har vært vanskelig å separere fra papiret. Deponiforbudet mot organisk materiale, treffer gipsplatene, som betyr at gips ikke skal deponeres, basert på potensielle utslipp til grunn, vann og luft, når det organiske materialet brytes ned. Denne problemfraksjonen har derfor fått et unntak fra deponiforbudet.

Etableringen av gipsgjenvinningsfabrikken er et viktig ledd i å sikre at gipsen ikke lenger deponeres og forblir i kretsløpet. Dette er således et viktig fremskritt og en konkret løsning for sirkulærøkonomien. Samarbeidet med vår Kanadiske partner bidrar til at vi har klart å flytte en avfallsfraksjon to nivåer opp i avfallspyramiden og at vi nå kan levere en ettertraktet råvare til norske gipsplateprodusenter.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner