Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018
Bærekraft

Innovasjonsdistrikt Hovinbyen & Construction City

I 2018 initierte Oslo Kommune etableringen av tre innovasjonsdistrikter i Oslo. Et av disse, Innovasjonsdistrikt Hovinbyen, er utpekt som et innovasjonsområde for sirkulærøkonomi og utvikling av fremtidens byggenæring. Norsk Gjenvinning har engasjert seg i prosessen, i et forsøk på å spille inn faktorer som vi mener er relevante om man skal lykkes med en slik satsning. Satsningen til Oslo Kommune ble formelt vedtatt av Byrådet i mars 2019.

I kjernen av Innovasjondistrikt Hovinbyen vil Construction City ligge. Construction City er initiert av Obos og AF Gruppen, og skal være en ny kunnskapspark på Ulven. Ambisjonen er å etablere en unik samhandlingsarena, blant annet gjennom å tiltrekke seg de fremste kompetansevirksomhetene innen bygg-, anleggs-, gjenvinnings- og eiendomssektoren i Norge.

Norsk Gjenvinning engasjerer seg i både utviklingen av Construction City-klyngen og i byggingen og driften av det fremtidige bygget, som vil være på minimum 85.000 kvm. Dette samarbeidet gir oss en god anledning til å jobbe tett med vår viktigste kundegruppe, samt å dele kunnskap og implementering i praksis når det kommer til sirkulær materialbruk og ressurseffektive avfalls- og gjenvinningsløsninger.

Construction City vil stå ferdig i 2023 og det vil ligge i kort avstand til Nors Gjenvinning sitt største anlegg, Groruddalen Miljøpark.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner