Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018

Sosialt ansvar

Vi tar sosialt ansvar gjennom en rekke tiltak hvor vi hjelper utsatte grupper tilbake i arbeid, motiverer unge til å søke seg til bransjen samt fremmer kunnskap om kildesortering og avfallets verdi.

Samarbeid med NAV og attføringsbedrifter
Norsk Gjenvinning er opptatt av at arbeidslivet skal være inkluderende. I samarbeid med NAV og attføringsbedrifter gir vi arbeidstrening ved våre anlegg og kontorer rundt om i landet, inkludert asylsøkere. Dette fungerer også som en utmerket rekrutteringskanal.

«Ringer i vannet»
Norsk Gjenvinning deltar i NHO-prosjektet «Ringer i vannet» som er et godt eksempel på samarbeid om kostnadsfri rekruttering, samtidig som det er et viktig elementært sosialt ansvar. Prosjektet går ut på å gi muligheter til mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet til å komme tilbake til lønnet arbeid. Virksomhetens behov kobles mot kandidatenes kompetanse og interesse, og vi har gitt flere av de som har deltatt i programmet tilbud om fast ansettelse hos Norsk Gjenvinning.

 


«Nettverk etter Soning»
På anlegget vårt i Oslo tilbyr vi i samarbeid med Røde Kors tre måneders arbeidspraksis til tidligere straffedømte gjennom deres tiltak «Nettverk etter Soning». Hensikten er å bidra til en enklere overgang etter løslatelse og tilbake til en positiv hverdag i samfunnet. Dersom Norsk Gjenvinning har ledig stilling, er det mulighet for midlertidig eller fast ansettelse for deltakere som viser god innsats og gode holdninger i løpet av arbeidspraksisen.  

«Lærlinger»
Flere av lokasjonene i konsernet er godkjent av fylkeskommunale opplæringskontor som lærebedrifter innen fagbrev i blant annet gjenvinningsfaget og logistikkfaget. Lærlingene gis kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læretiden, og deltar etter hvert aktivt i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner