Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
Bærekraftrapport 2019

Bærekraft fundert på fire grunnpilarer

For Norsk Gjenvinning er bærekraft fundert på fire grunnpilarer:

Sirkulærøkonomi: Fordi vi tror på at en kontinuerlig jobbing for å skape stadig bedre løsninger for ombruk og gjenvinning av ressurser skaper verdi for våre kunder, for miljøet og for vår egen bunnlinje.

Compliance: Fordi vår bransje krever sterkt fokus på etterlevelse, sporbarhet og kontroll for å sikre langsiktig robusthet.

Eget fotavtrykk: Fordi vår virksomhet har et betydelig fotavtrykk på miljø, mennesker og samfunn i både positiv og negativ forstand. Vi kan gjøre en stor forskjell ved å ha fokus på å styrke de positive effektene og minimere de negative.

Sosialt ansvar: Fordi innholdet og omfanget av vår virksomhet gjør oss godt egnet til å hjelpe utsatte grupper tilbake i arbeid, motivere unge mennesker til å søke seg til bransjen og fremme kunnskap om bærekraft, kildesortering og avfallets verdi.

Sota

Sirkulærøkonomi

For oss handler sirkulærøkonomi enkelt sagt om å bruke markedskreftene til å sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av avfallsbaserte råvarer i produksjonen av nye produkter. For å lykkes med dette i industriell skala, kreves det blant annet nye forretningsmodeller som fører til gjenbruk, ombruk og reparasjon av råvarer i omløp.

Les mer ›
Bærekraftrapport 2018

Compliance

Vår ambisjon er å være den ledende aktøren på etterlevelse av lover og regler i gjenvinningsbransjen. Det forplikter.

Les mer ›
Uploaded by admin

Eget fotavtrykk

Med fotavtrykket vårt, mener vi det økologiske fotavtrykket driften vår gir – i form av forbruk av fornybare naturressurser, utslipp av klimagasser, og annen påvirkning på miljø, naboer og biologisk mangfold.

Les mer ›
Bærekraftrapport 2018

Sosialt ansvar

Vi tar sosialt ansvar gjennom en rekke tiltak hvor vi hjelper utsatte grupper tilbake i arbeid, motiverer unge til å søke seg til bransjen samt fremmer kunnskap om kildesortering og avfallets verdi.

Les mer ›
Det finnes ikke søppel mer

Bærekraft i Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning er både en avfallsbedrift og en råvareleverandør. Vi mener at bærekraftige løsninger for gjenbruk og gjenvinning er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Det finnes ikke søppel mer. 

Les mer ›
Presserom 2019

Konsernsjefen har ordet: Bærekraft i Norsk Gjenvinning fundert på FNs Bærekraftsmål #17

I Norsk Gjenvinning mener vi at vi er nødt til å skape en sterk sirkulær økonomi basert på industrielle prosesser, for at vi skal kunne løse morgendagens ressursutfordringer. Da er vi avhengige av et sterkt samspill mellom medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere som deler vårt syn på at avfall er verdifulle råvarer på avveie. Til grunn legger vi FNs Bærekraftsmål med hovedvekt på mål nummer 17 – samarbeid for å nå målene.

Les mer ›
Presserom

Lokal tilstedeværelse med kunden i sentrum

Bærekraftige løsninger har etter hvert blitt et konkurranseparameter for mange virksomheter. Norsk Gjenvinning gjør bærekraftig avfallshåndtering og miljøvennlige industritjenester mulig for våre kunder. 

Les mer ›
fotograf Marion Haslien www.haslien.no

Menneskene

Menneskene som arbeider i Norsk Gjenvinning-konsernet er vår viktigste ressurs. Vi hadde totalt 1 764 ansatte ved utgangen av 2019, som fordeler seg innen stillingsgrupper som operatører, sjåfører, kundesenter, salg, økonomi, HMS/Lean, øvrige funksjonærer og ledere. Vi er opptatt av å bygge en solid internkultur der våre ansatte etterlever verdiene Kremmerskap, Proaktivitet, Ansvarlighet og Lagånd i sitt virke.

Les mer ›
Big Belly Solar compacting trash cans are being installed around the UNT Denton campus that will include two sections – a trash can section and recycling section. The cans will send information to UNT Facilities on how much trash UNT generates, as well as how much recycling material is generated. Compacting cans will mean fewer trips to empty the trashcans for UNT facilities employees as well. The cans are being installed as part of an overall reorganization of recycling efforts and programs at UNT. Photos taken on July 28, 2014. (Ahna Hubnik / UNT)

Innovasjon

Innovasjon har over flere år vært tydelig forankret i konsernet og er helt nødvendig for at Norsk Gjenvinning skal være ledende i sitt marked.

Les mer ›
Uploaded by admin

Dialog og samspill

God dialog er viktig når vi skal ivareta ansvaret vårt overfor ulike interessentgrupper, tilpasse oss endringer i samfunnet og skape tillit til virksomheten. Norsk Gjenvinnings viktigste interessenter – ved siden av våre egne ansatte – er kunder, naboer, leverandører, investorer, myndigheter, organisasjoner og utdannelsesmiljøer.

Les mer ›
Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Industrialisering

NG-konsernet arbeider systematisk for å øke effektiviteten i alle ledd av verdikjeden. «NG Flyt» er vår betegnelse på industrialiseringen av virksomheten, og vårt mål er å skape det første reelt industrialiserte gjenvinningsselskapet i Norden.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner