Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Kompetanseheving og kunnskapsdeling

For å sikre at den enkelte medarbeider har nødvendig opplæring for å utføre sitt arbeid på en trygg og sikker måte i samsvar med lovpålagte og interne krav avholder konsernet interne kurs i regi av NG-skolen.

Vi holder jevnlige kurs i HMS, antikorrupsjon, konkurranserettslig atferd, avfallsregelverket, eksport av avfall og brannvern. Våre medarbeidere deltar i tillegg på kurs, konferanser og opplæring i regi av eksterne aktører innen de fagområder som er relevant for den enkelte.

Som en del av konsernets omfattende compliance-program og risikoreduserende arbeid, er en rekke kurs obligatoriske for enkelte medarbeidergrupper. Blant annet skal alle ledere med personalansvar gjennomføre kurs i arbeidsrett og introduksjon til avfallsregelverket. Kurs i dokumenthåndtering og avfallskvalitet ved eksport er blitt obligatorisk for ansatte som jobber på vekta og for driftsledere.

I 2019 har vi blant annet gjennomført opplæring i forebygging av konkurranseskadelig adferd, forebygging korrupsjon samt oppfriskningskurs ytre miljø og tillatelser. I tillegg har det vært avholdt kurs i avfallsregelverket, arbeidsrett, grunnkurs i farlig avfall, basiskarakterisering deponi samt Grunnopplæring i HMS (40 timers kurs). Det har også blitt gjennomført et nanolæringskurs for alle ansatte i konsernets Kjøreregler (konsernets etiske retningslinjer).

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner