Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Kontroll av leverandører av transporttjenester

Som en del av vårt compliance-program har vi innført en prosedyre for valg av leverandører av transporttjenester til konsernet og kontraktsinngåelse med disse.

Prosedyren sikrer at vi gjennomfører en prekvalifisering av nye leverandører, hvor vi kartlegger hvorvidt transportørene har internkontrollsystem, rutiner for utøvelse av arbeidsoperasjoner, lovpålagte beviser og sertifikater, forsikringer, med mer. Ledere med fullmakt beslutter deretter om transportøren er kvalifisert til å yte transporttjenester til konsernet.
Konsernets leverandører forplikter seg til å betale minimum gjeldende minstelønn til sine ansatte sjåfører, og til å overholde øvrige relevante myndighetskrav.

I 2019 har vi revidert flere transportører i inn- og utland for å sikre at regelverket for transport av avfall, HMS-regelverk, internkontroll samt at forpliktelser i kontrakt er overholdt.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner