Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Menneskerettigheter i verdikjeden

I forbindelse med sortering av plast og papiravfall i Asia ser vi at der kan være økt risiko for barnearbeid.

Hvert andre år reviderer vi samarbeidspartnere og potensielle samarbeidspartnere nedstrøms i Asia.

Norsk Gjenvinning stoppet eksport til India etter en compliance-revisjon i 2014. Etter et omfattende forarbeid for å finne store og seriøse aktører for å starte eksport til India på nytt ble det i november 2018 gjennomført en compliance-revisjon med fokus på blant annet arbeidsvilkår og ytre miljø. Det var en betydelig forbedring i arbeidsvilkårene og tiltak knyttet til ytre miljø og erfaringen er at denne type revisjoner virker positivt og Norsk Gjenvinning er i posisjon til å bidra til forbedring av vilkår for arbeidstakere og miljøet.

Alle nye samarbeidspartnere i Asia gjennomgår en compliance-godkjenning før leveranser starter. I forbindelse med denne godkjenningen må samarbeidspartnerne signere på at de støtter og respekterer FNs ti Global Compact-prinsipper.

Norsk Gjenvinning følger de ti prinsippene til FNs Global Compact. Norsk Gjenvinning har gjennom flere år arbeidet med compliance i bransjen og egen virksomhet, og sikre ansvarlighet i hele vår verdikjede. Dette har vi blant annet vist i praksis ved å gjennomføre revisjoner hos våre sluttkunder i Asia.
Norsk Gjenvinning-konsernet tar avstand fra moderne slaveri og menneskehandel. Vi gjennomfører risikovurderinger og setter i verk risikoreduserende tiltak for å forhindre at slaveri og menneskehandel forekommer i våre leverandør- og kundekjeder.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner