Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Sikker håndtering av verdier og informasjon

Vi sikrer våre verdier og informasjon mot uvedkommende blant annet med adgangskontroll og kameraovervåkning på anlegg og administrasjonsbygg.

Vi benytter ikke lagring i skytjenester (cloud/hosted) utenfor EU og systemleverandører overvåkes jevnlig.

Vi innhenter vandelsattest for ansatte som utfører arbeid relatert til sikkerhetsmakulering, og etterlever gjeldende regelverk for behandling av personopplysninger.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner