Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
Bærekraftrapport 2018 På vårt anlegg i Knarrevik: HMS-dagen med fokus på brannvern.

Helse, miljø og sikkerhet

I Norsk Gjenvinning har vi en nullvisjon. Det betyr at vårt overordnede mål er å unngå skader og ulykker. Lederne har ansvaret for at alt arbeid er tilrettelagt slik at det i minst mulig grad utsetter den enkelte medarbeiders liv og helse for fare. Det er en forutsetning at du som ansatt selv bidrar til å øke sikkerheten.

I Norsk Gjenvinning-konsernet likestilles alt arbeid med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet med andre lederoppgaver, og vi har fokus på at lederne skal være gode rollemodeller innen HMS.

Sikkerhetskultur

I 2019 har Norsk Gjenvinning ytterligere styrket sitt arbeid med sikkerhetskultur med bred involvering av tillitsvalgte, verneombud, ledere og fagansvarlig. Det er utarbeidet livreddende regler og rutiner for åpne sikkerhetssamtaler, samt gjennomført ledertreninger hvor alle med viktige roller i sikkerhetsarbeidet er inkludert.

HMS-opplæring

Grunnopplæring i HMS (40-timerskurset) er lovpålagt for verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget (AMU). I 2019 gjennomførte vi to HMS-kurs, hvor29 medarbeidere deltok. Dette kurset tilfredsstiller kravene til den lovpålagte grunnopplæringen i HMS for verneombud/AMU (40-timerskurset). I Norsk Gjenvinning må også alle operative driftsledere gjennomføre dette kurset. Kurset er en kombinasjon av e-læringskurs i HMS utviklet av Norsk Industri/Industriskolen og to-dagers klasseromsundervisning gjennomført i egen regi. Det skal også gjennomføres en vernerunde i forkant av klasseromsundervisningen. Ved å gjennomføre kurset i egen regi kan vi tilpasse eksempler og problemstillinger til vår egen hverdag og kurset oppleves mer nyttig og relevant. Nytt kurs er planlagt vår 2019.

HMS-rapportering

Det utarbeides HMS-rapport til hvert styre- og konsernledermøte i Norsk Gjenvinning. Rapporten inneholder blant annet informasjon om tiltak knyttet til sykefravær, skader og H-verdi, overtidsbruk, avvik fra myndigheter, status for saker i styringssystemet (NG-Pro) og andre relevante HMS-saker.

Bærekraftrapport 2018

Sikkerhetskultur

«Vi gir oss aldri på sikkerhet» er kjernen i sikkerhetsarbeidet i Norsk Gjenvinning. Over tid har det vært for mange skader og en for høy H-verdi i selskapet. I 2018 gikk dermed startskuddet for å intensivere arbeidet med å øke sikkerhetskulturen på tvers av selskapet.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner