Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
Bærekraftrapport 2018 Som et ledd i forsterke budskapet ble det også utarbeidet kommunikasjonsmateriell som plakater med egne medarbeidere som henger på anleggene som har vært gjennom første fase av programmet.

Sikkerhetskultur

«Vi gir oss aldri på sikkerhet» er kjernen i sikkerhetsarbeidet i Norsk Gjenvinning. Over tid har det vært for mange skader og en for høy H-verdi i selskapet. I 2018 gikk dermed startskuddet for å intensivere arbeidet med å øke sikkerhetskulturen på tvers av selskapet.

I 2019 ble dette arbeidet videreutviklet med en ny fase i programmet. Dette inkluderer økt opplæring innen Lean, men også gjennom åpne sikkerhetssamtaler (ÅS). De har til hensikt å knytte ledere tettere til sine medarbeidere i produksjon, samt skape økt dialog mellom toppledelsen og produksjon. Åpen sikkerhetssamtale er en samtale hvor ledere tar en runde med medarbeiderne i produksjon for å diskutere sikkerhetskulturen og utfordringer de ansatte opplever i hverdagen. På den måten vil man kunne avdekke muligheter for forbedring. Involvering i et slikt program er helt nødvendig for å skape en sterk sikkerhetskultur. Målet er at alle skal komme seg trygt hjem etter jobb.

Livreddende regler

Våre livreddende regler er et viktig verktøy i sikkerhetsarbeidet og blir brukt aktivt i konsernet, blant annet delt ut til besøkende til anleggene. Deler av konsernet har justert sine og bruker andre verktøy da arbeidsomfanget er såpass særegent og avhengig av kunder for å møte kravene, som på byggeplass eller ved arbeid i forbindelse med oljesektoren.

Arbeidet med sikkerhetskultur er sterkt forankret i ledelsen og skal sikre at medarbeidere forstår ansvaret de selv også besitter med å jobbe på en sikker måte.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner