Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Læring ved hendelser

Læring av hendelser er en sentral del i det kontinuerlige forbedringsarbeidet i konsernet. Ved hendelser som for eksempel ulykker, nestenulykker og brudd på eksterne og interne krav skal dette dokumenteres og følges opp i konsernets styringssystem.

Her skal både tilfellet og de tiltak som er implementert for å hindre liknende hendelser senere beskrives og dokumenteres. I styringssystemet overvåker vi omfanget av hendelser og tilhørende tiltak fortløpende. Læring av hendelser kommuniseres også på tvers av konsernet ved hjelp av konsernets interne kanaler.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner