Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Grinda - Larvik

Anlegget ligger i et skogsområde i nærheten av boligområde og E18. Det finnes et område med stor biologisk mangfold 300 meter fra anlegget.

Dette området er en våtmark som er yngleområde for spissnutefrosk og småsalamander. Området er skjermet av skog, og det er skog mellom anlegget og våtmarken.

Påvirkning
Skogen funger som skjerm for eventuell støy og støv fra anlegget. Vurderingen er at det biologiske mangfoldet i liten grad påvirkes av aktiviteten ved anlegget.

Dette er et utdrag fra en større intern rapport, der vi har sett på hvordan anleggene våre påvirker det biologiske mangfoldet. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner