Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Innsamling og logistikk

Norsk Gjenvinning-konsernet har en bilpark med ca. 450 større kjøretøy, og 240 vare- og administrasjonsbiler. Transportvirksomhet forurenser, og derfor arbeider vi kontinuerlig med å gjøre våre transport- og logistikkløsninger så effektive som mulig.

Gjennom NG Flyt jobber vi kontinuerlig for å sikre effektiv logistikk. Vi har digitalisert ruteplanleggingen og innarbeidet standardiserte prosesser for styring og oppfølging av biler og sjåfører. Opplæring av kjøreledere og sjåfører er et viktig ledd i å sikre en effektiv drift. I tillegg gjennomfører vi jevnlig omlegging av ruter for å effektivisere innsamling, redusere behovet for unødig kjøring og bidra til reduserte utslipp.

På tvers av konsernet jobbes det kontinuerlig med Lean og kulturbygging, slik at vi sikrer jevn forbedring i alle ledd. Tavlemøter sikrer en tett dialog med våre sjåfører og gir dermed en god oversikt over «hvor skoen trykker». På den måten samler vi hele tiden forbedringsforslag som ofte bidrar til nye løsninger og forbedrer logistikken.

Vi arbeider også tett med kundene for å tilpasse løsninger og utstyr. Noen av de viktigste tiltakene for å nå målet om optimal logistikk er utstrakt bruk av komprimatorutstyr, samkjøring og samordning av innkjøp.

Moderne og miljøvennlig flåte

I 2019 benyttet vi gassdrevne biler til innsamling av husholdningsavfall i kommunene: Skien, Porsgrunn, Stavanger, Time, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Færder, Tønsberg, Re, Horten, Holmestrand, Sandefjord, Gøteborg, Falkenberg, Varberg, Olofstrøm, Sølvesborg, Karlshamn og Tranemo. Erfaringene er positive med hensyn til driftssikkerhet, og vi opplever at de nye motorene med ny Euro 6-teknologi gir ytterligere bedret drift. 45% av de ca. 200 tunge kjøretøyene som daglig samler inn husholdningsavfall i vår regi, kjører på biogass.

Norsk Gjenvinning har vært ledende innen innføring av helelektriske renovasjonslastebiler for innsamling av husholdningsavfall i Norge og Sverige. De to første helelektriske renovasjonslastebilene ble satt i drift i Sarpsborg, januar 2018. I tillegg startet vi opp en kontrakt for Gøteborg kommune med én helelektrisk lastebil samme år. I 2019 ble ytterligere tre helelektriske lastebiler satt i drift i Kristiansand. I 2020 starter Norsk Gjenvinning Renovasjon (NGR) opp ny kontraktsperiode for sydvestre Gøteborg. Til den kontrakten er det bestilt fem helelektriske lastebiler. Når alle disse er levert vil NGR totalt ha 11 helelektriske renovasjonslastebiler i drift.

Norsk Gjenvinning-konsernet jobber kontinuerlig med å vurdere ny teknologi også innenfor innhenting og transport av næringsavfall. I 2018 ble den første krokbilen som går på flytende biogass (LBG) tatt i bruk. Dette var den første av sitt slag på norske veier. Gassbilen går i tjeneste i Vestfold og Telemark. Man har hatt svært god erfaring med denne, og i 2019 ble ytterligere tre slike krokbiler satt i drift i Oslo. Disse benyttes på avtalen med Oslo kommune.

Det ble også i 2019 satt i bestilling to biogassbiler som i løpet av 2020 skal inn i tjeneste hos selskapet Humlekjær & Ødegaard AS i Østfold.

Utviklingen rundt helelektriske lastebiler går raskt videre, og ny batteriteknologi gjør det mulig å i stadig større grad bygge kjøretøy som har kapasitet og egenskaper som er i tråd med behovet i vår virksomhet. Det jobbes derfor tett med leverandørene for å fortløpende vurdere disse løsningene som alternativer i vår drift.

Grønt Ansvar

Grønt Ansvar®

Kundenes behov for statistikk, analyser og aktiv rådgivning øker stadig. Vi ønsker å ta en aktiv rolle i forhold til dette, og gjøre det enkelt for kunden både å få tilgang på relevante data og treffe de rette valgene. Vi har utviklet flere løsninger som vi ser har stor verdi for kunden og som gir utslag i mer bærekraftige avfallsløsninger. 

Les mer ›
Informasjon

Merking og informasjon sikrer vellykket kildesortering

Skal man lykkes med avfallsløsningen er det avgjørende å skape lojalitet og motivasjon blant brukerne. Noen ganger må man gå den lille meteren ekstra eller gjøre en liten innsats for å sikre at avfallet går i rett beholder. Et lite klistremerke med avfallssymbol er ikke alltid nok.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner