Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
Informasjon

Merking og informasjon sikrer vellykket kildesortering

Skal man lykkes med avfallsløsningen er det avgjørende å skape lojalitet og motivasjon blant brukerne. Noen ganger må man gå den lille meteren ekstra eller gjøre en liten innsats for å sikre at avfallet går i rett beholder. Et lite klistremerke med avfallssymbol er ikke alltid nok.

Vi har tatt dette på alvor og utviklet et veiledningskonsept som både er informativt og pedagogisk. Et merkesystem for beholdere, containere og avfallsrom står sentralt. Vi bruker tradisjonelle symboler og tekst, men har også tatt i bruk fargekoder som illustrerer høy, medium eller lav kostnad. Videre har vi lagt vekt på enkle forklaringer om hvorfor vi skal kildesortere og hva de ulike avfallstypene blir til i sitt «nye liv». Vi har lagt vekt på design, ulike materiale og størrelser tilpasset forskjellige brukermiljøer. I tillegg leveres materiellet i flerspråklige versjon, som er avgjørende i en rekke bransjer.

Andre elementer som er viktige for å lykkes er rapportering, resultatoppfølging og KPI-måling. Det må være en helhet fra målsetting, tilrettelegging og resultatoppfølging for at løsningen skal være komplett.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner