Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
Bærekraftrapport 2018

FNs bærekraftsmål

NG støtter FNs bærekraftsmål og bidrar hver eneste dag til fremgang innenfor mange av de 17 bærekraftsmålene.

Det er spesielt tre områder der NG har størst påvirkning:

  • 11. Bærekraftige byer og samfunn
  • 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
  • 13. Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse. [Kilde: FN.no]

Les mer om de ulike målene som NG har fokus på i sakene under, samt se hvilke deler av Bærekraftrapporten som leverer på de ulike målene.

Bærekraftrapport 2018

God avfallshåndtering er en kritisk faktor for å sikre bærekraftige byer og samfunn. Norsk Gjenvinning bidrar til dette med gode løsninger og effektiv logistikk for å sikre forsvarlig avfallshåndtering med et minimalt klimaavtrykk.

Les mer ›
Bærekraftrapport 2018

Det bærekraftsmålet der NGs virksomhet har aller størst påvirkning er nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

Les mer ›
Bærekraftrapport 2018

Norsk Gjenvinnings virksomhet bidrar også til bærekraftsmål nr 13: Stoppe klimaendringene.  Ved å løfte ressursene oppover avfallspyramiden, fra deponi og forbrenning til materialgjenvinning og gjenbruk, bidrar vi til lavere klimaavtrykk gjennom redusert uttak og produksjon basert på jomfruelige råvarer.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner