Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Medarbeidersamtale

Alle medarbeidere skal delta i systematiske og jevnlige medarbeidersamtaler med fokus på klare mål, oppfølging, evaluering og utvikling.

Medarbeidersamtalen utføres minst en gang per år, og flere har halvårlige statussamtaler for oppfølging og eventuelt korrigering av tiltak. Det daglige arbeidet gjennom året er en oppfølging og konkretisering av det som skjer i medarbeidersamtalen. Det blir minnet om gjennomføring av medarbeidersamtaler i nyhetsbrev, på informasjonsskjermer og lignende. I tillegg er dette et tema på våre lederutviklingsprogram og kurs i arbeidsrett.

Ved utgangen av 2019 bestod konsernets styre av styrets leder, nestleder og fem øvrige styremedlemmer, hvorav tre er representanter valgt av de ansatte. I 2019 bestod konsernledelsen av konsernsjef, en COO, fire konserndirektører med stabsansvar og fire divisjonsdirektører.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner