Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
Bærekraft Bilde fra gipsgjenvinningsanlegget til Norsk Gjenvinning på Holmestrand.

Sirkulærøkonomi i praksis

Allerede i 1964 startet vi med gjenvinning av returpapir, og vårt første sorteringsanlegg ble etablert tidlig på 80-tallet. Siden 2014 har vi intensivert vår satsing på bærekraftig utvikling for å ta en ledende posisjon i Norge innenfor sirkulærøkonomi. Det gjør vi i nært samarbeid med våre kunder og andre aktører i verdikjeden.

Vi ønsker å ivareta en ledende rolle innenfor utviklingen av sirkulærøkonomiske løsninger. Dette utviklingsarbeidet gjør vi ofte i samarbeid med andre bedrifter eller institusjoner, ved å samle hele verdikjeden. Vi samarbeider også stadig mer på tvers, og med nye aktører som ikke er en del av avfallsbransjen. Forretningsmodeller som klekkes ut gjennom slike partnerskap representerer ofte det vi omtaler som reell bærekraft – der løsningen gir et positivt bidrag til både miljøet, samfunnet og bedriftenes lønnsomhet.

I 2019 har vi også sett at ved å være i front på å tilby markedet bærekraftige løsninger, har vi samtidig tiltrukket oss partnere, kunder og samarbeidsclustre som ønsker å jobbe med oss, fordi vi deler samme verdier og samme ønske om å finne løsninger som ligger i skjæringspunktet mellom lønnsomhet og klimagevinst. Vi erfarer i praksis at bærekraft skaper konkurransekraft.

Å lykkes med å hente ut verdien i avfall

Sortering er første ledd i å lykkes med å utnytte ressursene som ligger i avfall. Å kunne produsere råvarer av avfall som er rene og av høy kvalitet, krever at verdiskapingen starter allerede ute hos kunden, når det sorteres. Det danner grunnlaget for videre prosessering av avfallet, før det enten gjenvinnes hos oss, eller sendes videre som råvarer til våre nedstrømskunder, og blir til nye produkter.

Les mer ›

Porselen og keramikk-gjenvinning

Basert på rådgivningsoppdraget vårt for en ledende kunde innen handel, ble vi gjort oppmerksomme på ønsket om løsninger for å løfte porselen og keramikk oppover i avfallspyramiden, slik at det ikke vil havne på deponi. Norsk Gjenvinning har brukt betydelig med ressurser på å kartlegge markedet for porselen og keramikk-avfall og har i 2019 sett at det er betydelige mengder av denne typen avfall, som havner på deponi, hvor det egentlig ikke er en ønsket avfallstype.

Les mer ›
Bærekraftrapport 2018

70 % materialgjenvinning av byggavfall

I 2020 kommer EU-kravet om 70% materialgjenvinning av bygningsavfall. Å møte dette kravet, vil kreve en betydelig innsats fra hele verdikjeden. I dag materialgjenvinnes ca. 40% av bygningsavfall i Norge. En økning på ca. 30%-poeng kan ikke oppnås om vi ikke tenker nytt. Utvikling av nye løsninger for bygningsavfall har derfor hatt fokus for Norsk Gjenvinning i 2018.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner