Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Å lykkes med å hente ut verdien i avfall

Sortering er første ledd i å lykkes med å utnytte ressursene som ligger i avfall. Å kunne produsere råvarer av avfall som er rene og av høy kvalitet, krever at verdiskapingen starter allerede ute hos kunden, når det sorteres. Det danner grunnlaget for videre prosessering av avfallet, før det enten gjenvinnes hos oss, eller sendes videre som råvarer til våre nedstrømskunder, og blir til nye produkter.

Gjennom et partnerskap med en stor byggentreprenør utarbeidet vi i 2018 en metodikk, der kunden og deres underleverandører gjennomgår et eget kurs spesielt utviklet for å oppnå 100% sorteringsgrad på byggeplass. Da vi gikk ut av 2018 hadde kunden oppnådd målet sitt, for innværende år. Prosjektet fortsatte utover 2019, hvor også sorteringsgraden fortsatte på 100%.

Sortering er utgangspunktet for å ha rene råvarer for å skape verdi av avfall, og danner grunnlag for at avfallsstrømmene kan materialgjenvinnes, herunder muliggjøre kravet om 70% ombruk / materialgjenvinning av byggavfall fra og med 2020.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner