Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
Bærekraftrapport 2018

70 % materialgjenvinning av byggavfall

I 2020 kommer EU-kravet om 70% materialgjenvinning av bygningsavfall. Å møte dette kravet, vil kreve en betydelig innsats fra hele verdikjeden. I dag materialgjenvinnes ca. 40% av bygningsavfall i Norge. En økning på ca. 30%-poeng kan ikke oppnås om vi ikke tenker nytt. Utvikling av nye løsninger for bygningsavfall har derfor hatt fokus for Norsk Gjenvinning i 2018.

I samarbeid med byggherrer, entreprenører, materialprodusenter og andre sentrale aktører i verdikjeden har vi jobbet dedikert med å utvikle løsninger som tilrettelegger for at våre kunder kan nå kravet om 70% materialgjenvinningsgrad. Vi jobber i flere parallelle prosjekter med å utarbeide konkrete løsninger for de største avfallsfraksjonene som kommer fra byggeplasser, der det i dag mangler gode gjenvinningsløsninger.

I løpet av 2019 forventer vi å ha gjennomført den første piloten på gjenvunnet betong og har også funnet gode samarbeidspartnere for å utarbeide måter å materialgjenvinne treavfall. Prosjektet for betong og trevirke har vi fått støtte fra Innovasjon Norge til å gjennomføre og målet er å kunne ha utviklet industrielle løsninger som kan tas i løpet av relativt kort tid.

Ved å jobbe med hele verdikjeden sørger vi for at vi ikke bare utvikler løsninger som sikrer materialgjenvinning, men at vi også sørger for å tilrettelegge for at nye produkter designes og produseres på en slik måte at de er gjenvinnbare, hvilket også er et viktig premiss for å lykkes med sirkulærøkonomien.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner