Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
many white broken plates on a wooden floor

Porselen og keramikk-gjenvinning

Basert på rådgivningsoppdraget vårt for en ledende kunde innen handel, ble vi gjort oppmerksomme på ønsket om løsninger for å løfte porselen og keramikk oppover i avfallspyramiden, slik at det ikke vil havne på deponi. Norsk Gjenvinning har brukt betydelige ressurser på å kartlegge markedet for porselen og keramikk-avfall og har i 2019 sett at det er betydelige mengder av denne typen avfall som havner på deponi, hvor det egentlig ikke er en ønsket avfallstype.

Porselen og keramikk har i dag ingen god gjenvinningsløsning og husholdninger får i stor grad beskjed om å hive porselen og keramikk i restavfallet, om ikke kommunen tilfeldigvis har egne sorteringsløsninger for porselen og keramikk på gjenvinningsstasjonen. Hos våre kunder innen blant annet bygg- og anleggsbransjen er det store mengder med porselen som kastes årlig – uten at ressursene gjenbrukes. Porselen består av store mengder iboende energi og å gjenbruke avfallet som ny råvare er dermed en mer hensiktsmessig løsning enn å deponere porselenet.

I 2019 ble arbeidet påbegynt med å etablere en egen materialgjenvinningsløsning for porselen og keramikk. Råvaren vil kunne erstatte mellom 60-80% av jomfruelig råvare i de nye produktene som vil produseres av gjenvinningslinja. Prosjektet fortsetter inn i 2020 og gjenvinningslinja forventes å stå klar Q3 2020.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner