Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Sosialt ansvar

Vi tar sosialt ansvar gjennom en rekke tiltak hvor vi hjelper utsatte grupper tilbake i arbeid, motiverer unge til å søke seg til bransjen samt fremmer kunnskap om kildesortering og avfallets verdi.

Samarbeid med NAV og attføringsbedrifter

Norsk Gjenvinning er opptatt av at arbeidslivet skal være inkluderende. I samarbeid med NAV og attføringsbedrifter gir vi arbeidstrening ved våre anlegg og kontorer rundt om i landet, inkludert asylsøkere. Dette fungerer også som en utmerket rekrutteringskanal.

«Lærlinger»

Flere av lokasjonene i konsernet er godkjent av fylkeskommunale opplæringskontor som lærebedrifter innen fagbrev i blant annet gjenvinningsfaget og logistikkfaget. Lærlingene gis kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læretiden, og deltar etter hvert aktivt i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen.

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner