Favicon files not found

Papir er ikke søppel - men en viktig råstoffkilde for produksjon av nytt papir

Toppbilder med skygge og tekst - 1280x768

Gjenvinning av papir har gjennom de siste 10 årene fått stadig økende betydning for papirindustrien. Gjenvunnet papir er i dag en like viktig råstoffkilde for produksjon av avispapir som trevirke. I 2015 håndterte Norsk Gjenvinning 368 000 tonn papir. Vårt papir erstatter jomfruelig råvare fra i overkant av 5 millioner trær. 

Returpapir kan brukes til å lage papir av samme eller lavere kvalitet enn det hadde i utgangspunktet. 

Det er estimert at cirka 80 prosent av det innsamlede papiret blir til nye produkter. De resterende cirka 20 prosent går hovedsaklig til energigjenvinning og består av rester som stifter, plast, slam med trykksverte etc. Restene skilles ut i papirfabrikkens prosess og blir til brennbare produkt som erstatter for eksempel olje som energikilde.

Norges største returpapiravtale 

I 2014 valgte Renovasjonsetaten i Oslo kommune Norsk Gjenvinning som leverandør av tjenester knyttet til mottak og videresalg av papir fra husholdningene for de neste fem år. Avtalen er Norges største returpapiravtale med cirka 42 000 tonn per år.

Returpapir som samles inn i kommunen består av en kildesortert blandet fraksjon med papir og papp fra husholdninger. Papiret skal mottas og sorteres ved Norsk Gjenvinnings anlegg, Groruddalen Miljøpark i Oslo, før det selges som råvare til papirfabrikker i Norge og Sverige.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner