Produksjon av råvarer

fotograf Marion Haslien www.haslien.no

Vi arbeider kontinuerlig for å bedre kildesorteringsløsningene hos våre kunder, slik at vi kan øke graden av materialgjenvinning samtidig som vi får bedre kvalitet på råvarene vi produserer. 

I 2013 håndterte vi 900.000 tonn avfallsbasert brensel til energigjenvinning, 40.000 tonn til biogassproduksjon og over 700.000 tonn avfallsbaserte råvarer til materialgjenvinning.

 

Avfallsbasert brensel til energigjenvinning

Vi håndterer årlig 900.000 tonn avfallsbasert brensel til energigjenvinning fra egen produksjon og fra eksterne kunder. Vi produserer flere typer brensel fra blant annet restavfall og trevirke.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner