Avfallsbasert brensel til energigjenvinning

Treverk

Vi håndterer årlig 900.000 tonn avfallsbasert brensel til energigjenvinning fra egen produksjon og fra eksterne kunder. Vi produserer flere typer brensel fra blant annet restavfall og trevirke.

Avfallet brukes som råvare i energiproduksjon og forbrennes i miljøvennlige ovner både i Norge, Sverige og Danmark.

Vi håndterer også 40.000 tonn våtorganisk avfall til biogassproduksjon i Norge og Sverige der matavfall brukes som råvare for biogassproduksjon.

Innovativ og bærekraftige løsninger 
Vårt fokus ved vurdering av nedstrømsløsninger er en totalvurdering av energigjenvinningsgraden, tilgjengelig returtransport og effektivitet. Vi er innovative og tilstede i markedet for å utvikle nye bærekraftige løsninger. Vi var f.eks. først med faste leveranser av brennbart avfall til Danmark da de opphevet forbudet mot import av avfall.

Vår bransjekunnskap sikrer at vi til en hver tid kan tilby våre kunder de mest optimale løsninger både økonomisk og miljømessig.

 

Kontaktpersoner brennbart avfall til energigjenvinning:

 

Cato Aamelfot
Seniormegler Energi - Restavfall

Telefon: + 47 48 99 19 60
E-post: cato.aamelfot@norskgjenvinning.no

.....

Synnøve Daltveit
Salgssjef Energi - Restavfall og Fluff

Telefon: +47 924 73 250
E-post: synnove.daltveit@norskgjenvinning.no 

     
     
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner