Landets største gjenvinningsanlegg – samlet under tak

Anlegg - Groruddalen Milj_park

Groruddalen Miljøpark i Oslo er Norsk Gjenvinning sitt største gjenvinningsanlegg - det er også Norges største anlegg. Det er et foregangsanlegg som det ikke finnes direkte sammenlignbare eksempler på i Norge per i dag.

Ved Groruddalen Miljøpark (GMP) behandles årlig mer enn 320.000 tonn avfall. Det er avfall som i stor grad kommer fra kontorer, dagligvarehandel, bygg- og anleggsaktiviteter i Oslo og Akershus.

Anlegget har to hovedprosesser:

Avfall til energigjenvinning:

Avfall fra næringsvirksomheter bearbeides til brensel som videreselges til energianlegg. Brenselet bygger på kravspesifikasjon fra det enkelte anlegg, hvor brennverdi er en viktig faktor.

Etter at avfallet har vært gjennom innveiing og mottakskontroll går det videre til sortering og kverning. Avfallslinjen består av flere trinn med ulike sorteringsfunksjoner, kverning og sikting, slik at avfallet blir sortert mest hensiktsmessig for å levere toppkvalitet brensel. 

Papp og papir til materialgjenvinning:

Returpapir fra både næringsvirksomhet og private husholdninger sorteres og selges som råmateriale for produksjon av nytt papir og papp. 

Returpapir sorteres i et optisk sorteringsanlegg som "leser" avfallet med hjelp av ultrafiolette lyssignaler og avfallet blåses til riktig fraksjon. Det er særlig plast, drikkekartong og papp som sorteres ut på denne måten. Metoden er kostnadsbesparende, gir bedre sortering og dermed renere avfallsfraksjoner som igjen gir reduksjon av reklamasjoner fra sluttkunder. 

Brannsikring

Anlegget er delt i seksjoner med branngater som er skilt fra produksjonsområdene med røykskjørt. Bygget er fullsprinklet og utstyrt med et vannbasseng med volum på 500 m3. I tillegg er det montert delugeanlegg i soner med spesiell brannbelastning.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner