Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Gjenvinning av Nespresso kaffekapsler

12.03.2015

I 2014 vant Norsk Gjenvinning anbudskonkurransen for etablering av verdikjede for gjenvinning av kaffekapslene til Nespresso. Gjenvinningsordningen er et samarbeid mellom Nespresso, Hydro Aluminium og Norsk Gjenvinning. Etablering av en ny verdikjede ble muliggjort gjennom vertikalt samarbeid mellom parter som representerer hele verdikjeden. 

Det har ikke eksistert gjenvinningsordninger for Nespresso-kaffekapsler i Norge tidligere. Kapslene som er laget av aluminium, ble tidligere energigjenvunnet sammen med annet restavfall. Nespresso har over lang tid jobbet med å etablere en gjenvinningsløsning for kapslene.

100 prosent materialgjenvinning

Vi henter kapslene hos bedriftskunder, utvalgte postkontor og miljøstasjoner. Deretter følger en industriell prosessering ved et av våre anlegg i Oslo. I prosessen separeres aluminium og kaffe. Resultatet er nær 100 prosent materialgjenvinning.

Aluminiumen avsettes til Hydro sin produksjon i Holmestrand, mens kaffegruten avsettes til biogassproduksjon.

Nespresso har satt ambisiøse gjenvinningsmål for 2020. Anlegget er skalert for å møte dette målet.

Samarbeid for sirkulærkonomiske løsninger

Vår erfaring er at vertikale samarbeidsformer nytter for å oppnå sirkulærøkonomiske løsninger. Slikt samarbeid kan utløse nye forretningsmodeller. Modeller som både er positive for partenes lønnsomhet, miljøet og samfunnet.

I dette konkrete tilfellet er det etablert en lønnsom verdikjede, som samtidig øker materialgjenvinningen på verdifulle råvarer.