Sirkulærøkonomi - reell bærekraftig utvikling

Treverk

Før snakket man varmt om begrepet fra jord til bord. Nå er tiden kommet for å tenke fra bord til bord. 

Verden står over for noen av de tøffeste utfordringene en kan forestille seg. Samtidig som vi opplever at klimaet vårt er i endring og jordkloden skriker etter endring i måten vi lever på, står vi overfor en velferdsendring som både er veldig positiv og enormt skremmende.

I løpet av de neste 30 årene kommer den bemidlede middelklassen til å multipliseres – og forbruket på verdensbasis kommer til å dobles mange ganger. Men ressursene strekker ikke til – vi har rett og slett ikke mer skog, jern, olje eller jord til å møte den enorme etterspørselen.

Så hvordan løser vi den floken?

Norsk Gjenvinning gjør sitt – gjenvinning er en viktig del av det som trengs for å komme nærmere en levelig situasjon. Men er det nok? Nei, ikke alene. Vi tror at tiden er mer enn moden for å implementere helhetlig sirkulærøkonomisk tankegang. 

Sirkulærøkonomien som tanke har eksistert lenge. At det er lurt å bruke ting flere ganger, å sørge for at rett råvare kommer til rett sted og at markedet er best for å drive disse forandringene er ikke nytt. Men å sette det hele inn i en systematisk og økonomisk tankegang er ganske revolusjonerende.

For oss handler sirkulærøkonomi enkelt sagt om å la markedet sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av sekundære råvarer i produksjonen av nye varer. Det handler om nye forretningsmodeller som fører til gjenbruk, ombruk og reparasjon av råvarer i omløp. 

Vi mener at markedet er nøkkelen til å få dette til å fungere. Ikke bare fordi lønnsomhet er nødvendig for å motivere folk til å ta riktige valg – men fordi det å velge riktig skal være lønnsomt. Økonomer og selskaper verden over er alt annet enn blinde for de dramatiske truslene kloden står overfor. Men – de ser også at det er næringen selv som må ta grep, rett og slett fordi vi ikke har tid til å vente på at politikere skal lage lovene og presse næringsaktører og folk til å ta bedre valg.

Hva er det så vi gjør i praksis?

Vi har blant annet etablert en verdikjede for gjenvinning av kaffekapsler fra Nespresso. I et samarbeid med kaffeprodusenten og Hydro sørger vi for at materialgjenvinningen av kapslene blir 100 prosent. Kaffen går til biogassproduksjon, mens aluminiumen går til Hydro i Holmestrand.

Et annet eksempel er et nytt samarbeid med isolasjonsprodusenten GLAVA®. Glass er den viktigste råvaren til GLAVAs produksjon av isolasjonsmateriale. Der de tidligere importerte glass fra Europa, mens vi eksporterte glass i rammer til forbrenning i Finland, har vi nå satt opp en løsning for glassknusing på vårt anlegg i Fredrikstad – hvor glasset nå inngår direkte i GLAVAs produksjon.

Begge eksemplene viser at man ved hjelp av innovasjon klarer å finne gode miljøvennlig løsninger uten hjelp fra det offentlige. Når det er sagt er ikke lovgivingen irrelevant for utviklingen. Vi kan ikke leve med gårsdagens regelverk når vi skaper morgendagens løsninger. Det må henge sammen. Og ikke minst må regelverket følges opp. 

Hva er det så, som skal til for en overgang til sirkulærøkonomien?

Et svært viktig moment er det vi kaller vertikale samarbeid. Samarbeid mellom bedrifter og aktører (forskning, sosiale entreprenører, det offentlige, m.fl.) på tvers av hele verdikjeden. Gjennom slikt samarbeid kan nye forretningsmodeller forløses på en helt annen måte enn i den tradisjonelle kunde-leverandør sfæren, hvor andre typer diskusjoner dominerer. Nespresso sitt ønske om en gjenvinningsløsning ble forløst først da Hydro og Norsk Gjenvinning ga de selskap rundt bordet.

Forretningmodeller som klekkes ut gjennom slike partnerskap representerer ofte det vi omtaler som reell bærekraft. Oversatt – løsningen gir et positivt bidrag til miljøet, samfunnet og bedriftenes lønnsomhet. Bærekraft skaper konkurransekraft.

Vi ser allerede en rekke konkrete eksempler på sirkulærøkonomi i praksis. Oftere internasjonalt enn i Norge. Norge leder ikke utviklingen, men vi er godt i gang. Det betyr og at vi kan lære av andre som har kommet lenger enn oss.

Vi i Norsk Gjenvinning støtter og bidrar til alle som ønsker å være med å dra det nødvendige lasset mot overgangen til sirkulærøkonomien. Vi mener at enhver bedrift må finne sin plassering i sirkelen. Gjennom dette vil man finne konkurransekraft. De som derimot ikke ser at de aktivt må ta del i denne utviklingen tror vi at vil bli kommersielt akterutseilt.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner