Effektiv og miljøvennlig bilpark og logistikk

Marion Haslien - Nordisk Återvinning

Vår bilpark består av ca. 290 større kjøretøy, 140 varebiler og 70 administrasjonsbiler. Våre egne biler utfører cirka en tredjedel av den totale transportmengden i konsernet. Transportvirksomheten forurenser lokalt - det er derfor viktig for oss at bilparken er moderne og holder god standard. 

Vi arbeider også tett med kundene for å tilpasse løsninger og utstyr. Noen av de viktigste tiltakene for å nå målet om optimal logistikk er utstrakt bruk av komprimatorutstyr, samkjøring og samordning av innkjøp.

Satsing på biogass og elbiler

I flere kommuner benytter vi gassdrevne biler til innsamling av husholdningsavfall. Erfaringene er positive med hensyn til driftssikkerhet, og vi opplever at de nye motorene med ny Euro 6-teknologi gir ytterligere bedret drift. Ca. 21 prosent av bilflåten vi bruker til innsamling av husholdningsavfall går på biogass.

Vi jobber med daglig med forbedringer som optimalisering og forenkling av vår innsamlingslogistikk. Vi har innført ny teknologi for effektiv ruteplanlegging og bedre samordning – noe som reduserer unødvendig kjøring og utslipp. I tillegg følger vi opp gjennomsnittsvekter på biler som transporterer råvarer ut fra våre anlegg. Med høy vekt reduseres antallet transporter og både miljøet og penger spares. 

Fra 2017 skal vi kjøre de første store (26 tonn) fullelektriske renovasjonsbilene i Norge. De vil gå i Sarpsborg og Kristiansand kommun. Med elbiler reduseres utslippene og støy. Støy fra renovasjonsbiler kan være et problem i sentrumsnære strøk. Med elektriske biler vil støynivået reduseres betraktelig. 

Miljøvennlige togtransporter til Sverige

Norsk Gjenvinning har tatt i bruk togtransporter for transport av flis til energiprodusenter i Sverige. Et til to tog i uken leverer 3.000-6.000 tonn med flis som er produsert fra trevirke ved Norsk Gjenvinnings anlegg i Oslo. Gjennom overgang fra bil til tog reduseres utslippene av CO2 med cirka 70.000 kilo per år.

Mer om togtransporterne › 

Elektronisk fremtid; kjørekontor og mottakskontroll

Norsk Gjenvinning har utviklet en egen løsning for elektronisk kjørekontor. Her får sjåførene kjøreordrene presentert på en dataskjerm i bilen, og kan korrigere og avslutte ordrene fra bilen etter at oppdraget er utført. Antall kjørte kilometer og drivstofforbruket reduseres, samtidig som etterarbeidet med ordrene minskes og arbeidspresset på sjåførene blir mindre. Systemet bedre kvalitet, sporbarhet og kontroll på oppdragene som blir utført, og gi kunden tilbakemelding på status og bekreftelse når oppdraget er utført.

Kombinert med elektronisk mottakskontroll gir det elektroniske kjørekontoret kjørelederne, sjåførene, og kundene en enklere hverdag med bedre kontroll, service og dokumentasjon på tjenestene vi utfører.

 

Mer informasjon om vår flåte finner du her ›

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner