Favicon files not found

Compliance tidslinje

Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Vi har en ambisjon om å være gjenvinningsbransjens ledende aktør på compliance og bærekraftig forretningsutvikling. Det forplikter. Vi arbeider derfor fortløpende med opplæring og utvikling samt investerer i tiltak som skal sikre tilfredsstillende standarder, rutiner og systemer i alle ledd.

2011

Gjennomførte tiltak:

 • Risikoanalyse (PwC) for å etablere oversikt over risikobilde for misligheter
 • Alle ledere fylte ut erklæring om forretningsmessige relasjoner
 • Ny fullmaktsmatrise

Alvorlig hendelse:

 • Leder anmeldt for grovt utroskap.

2012

Gjennomførte tiltak:

 • Relasjonskartlegging (PwC)
 • Årlig risikoanalyse i alle divisjoner
 • Complianceplan godkjent av styret
 • Juridisk direktør utnevnt til CCO
 • Eiendomskontrakter samles sentralt
 • «Amnestiperiode" for å avdekke ulovligheter
 • Kjøreregler for ansatte
 • Ny varslingsfunksjon
 • Forbud mot kontant-kasse
 • Ny visjon og verdier

Alvorlig hendelse:

 • Ansatt avskjediget etter forsøk på tyveri.

2013

Gjennomførte tiltak:

 • Ekstern revisjon av anlegg
 • Policy for styring, ledelse og kontroll vedtatt av styret
 • Controllerapparatet samlet under CFO
 • Uanmeldt ekstern revisjon av varetelling i Divisjon Metall
 • Faglig ansvar for HMSK tildelt juridisk direktør, CCO
 • Skjerpet adgangskontroll ved anlegg
 • Revisjon av nedstrømskunder i Asia
 • Årlig risikoanalyse i alle divisjoner
 • Styringsgruppe nedsatt for å få kontroll av kjøre- og hviletider
  KOSS (Kunden Og Oss) kurs for ansatte; verdier, kjøreregler etc.

Alvorlig hendelse:

 • Leder fikk arbeidsforhold avviklet etter flere uønskede episoder og mangelfull kontroll og styring.

2014

Gjennomførte tiltak:

 • Antikorrupsjonsprogram
 • Program mot konkurranseskadelig adferd
 • Nytt styringssystem inkl. avvikshåndtering
 • Stoppet eksport til India etter revisjon
 • Etablert eget Lean-team
 • Nedsatt brannteknisk gruppe: se på årsaker til brann/branntilløp samt foreslå tiltak for å redusere risiko, rapport levert til ledelsen

Alvorlig hendelse:

 • Midlertidig stenging av utslipp fra anlegg på Mongstad.

2015

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner