Favicon files not found

Eksport av avfall og råvarer

Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) I juni 2014 stoppet Norsk Gjenvinning eksport av metaller til India basert på alvorlige funn ved revisjon av indiske sluttkunder. Bilde fra revisjonen.

Brudd på eksportregelverk og kriminalitet i verdikjeden er en internasjonal utfordring i gjenvinningsbransjen. I tillegg er eksport av avfall et komplekst og krevende område som stiller krav til kompetanse og kontinuerlig oppfølging. I vårt complaince-arbeid er eksport et prioritert område.

Vi kontrollerer jevnlig underleverandører både i Norge og i utlandet for å sørge for at regelverket opprettholdes i hele verdikjeden, eksempelvis gjennom revisjon av samarbeidspartnere nedstrøms i Asia eller transportører i Europa.

Kontroll av samarbeidspartnere utenfor Norden

Som en del av vårt compliance-program har vi innført en prosedyre for valg av samarbeidspartnere som sluttkunder, agenter og tradere utenfor Norden. Prosedyren sikrer at samarbeidspartnere er kjent med våre krav til compliance, slik at vår risiko for å bli holdt ansvarlig for irregulære handlinger i utlandet minimeres.

Ved bruk av utenlandsk agent eller trader gjennomfører vi anonym IDD-sjekk (Integrity Due Diligence).

Våre kontrakter skal blant annet inneholde krav om å opptre i overensstemmelse med anti-korrupsjonslovgivning, FNs menneskerettigheter og import-/eksportregelverk. I tillegg stiller vi krav om revisjonsadgang og at samarbeidspartner, dets eier, styremedlemmer eller ledende ansatte ikke er omfattet av sanksjonslister.

Eget salgskontor i Shanghai

For å være tett på sluttkundene har Norsk Gjenvinning et eget salgskontor i Shanghai.

Norsk Gjenvinning har vært til stede med eget salgskontor i Kina for returpapir i snart ti år. Fra 2015 er vi også til stede med eget salgskontor for plast og metaller. Våre egne representanter har fullt fokus på våre avtaler og får grundig opplæring i våre krav. Dette sikrer oss bedre økonomiskoppfølging og etterlevelse av kinesisk lovverk.

Eksportlisens til Kina

Norsk Gjenvinning har eksportlisens til Kina som gir tillatelse til eksport av råvarer - uten tradere som mellomhånd. Med denne lisensen kan Norsk Gjenvinning kontrollere hele logistikk-kjeden fra gjenvinningsanleggene i Norge, til ferdigprodusert vare i Kina.

Norsk Gjenvinning er innvilget ny AQSIQ-eksportlisens for papir, plast og metaller. Lisensen gjelder for en treårsperiode fra 1. mai 2015. AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) er myndighetsorganet i Kina som utsteder lisenser for eksport og import. Alle som eksporterer avfallsbaserte råvarer til Kina må ha en slik eksportlisens. Dessuten må alle som importerer denne type råvarer til Kina ha en tilsvarende importlisens. Har man ikke selv en AQSIQ-eksportlisens er man avhengig av å benytte tradere som mellommenn.

Inspeksjon av varer for eksport til Kina

Norsk Gjenvinning har en avtale med CCIC Bremen (China Certification & Inspection Group) om inspeksjon av varer for eksport til Kina.

CCIC utsteder sertifikater for hver skipning til Kina. Dette er sertifikater som utstedes basert på bildedokumentasjon og inspeksjoner ved våre anlegg i Norge. Avtalen med CCIC gir oss en effektiv inspeksjonsordning som bidrar til god sporbarhet og at all dokumentasjon foreligger.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner