Favicon files not found

Resultater og rapportering - samfunnsansvar

I begynnelsen av 2014 besluttet vi å implementere nye rapporteringsrutiner for samfunnsansvar og bærekraft. Bærekraft og samfunnsansvar er ikke nye begrep for oss, men med denne beslutningen har vi forpliktet oss til å styrke arbeidet og jobbe mer systematisk med forbedring og rapportering.

For oss er dette et langsiktig arbeid som skal danne et solid grunnlag for bærekraftig utvikling.

Basert på egne vurderinger og tilbakemeldinger fra våre viktigste interessenter, har vi i første omgang valgt å rapportere på en rekke utvalgte nøkkelindikatorer.

Vi har valgt nøkkelindikatorer fra fire hovedområder:

  • Menneskerettigheter i verdikjeden
  • Arbeidstakerrettigheter
  • Miljø- og produktansvar
  • Antikorrupsjon og konkurranseskadelig atferd

Indikatorene vil utvikles videre som en naturlig del av vårt løpende forbedringsarbeid.

Innen miljø har vi valgt indikatorer som viser vår påvirkning på miljøet gjennom direkte utslipp (luft, vann og grunn) og vår påvirkning på biologisk mangfold.

Vi ønsker å kommunisere åpent om våre forbedringsområder. Derfor har vi også valgt indikatorer som beskriver våre brudd på lover og regler.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner