Fotograf Marion Haslien

Vellykket refinansiering med plassering av obligasjonslån

20.06.2014

Norsk Gjenvinning-konsernet har plassert et prioritert sikret obligasjonslån på NOK 2,2 milliard kroner i markedet. Forventet forfall på lånet er 10. juli 2019

Forventet innbetaling på obligasjonslånet er 10. juli 2014. Lånet skal innen 12 måneder noteres på Oslo Børs. Provenyet skal brukes til refinansiering av eksisterende gjeld og til generelle selskapsformål.
 
DNB Markets og Nordea Markets var tilretteleggere av lånet.
 
- Vi ser på denne refinansieringen som en enorm tillitserklæring, sier konsernsjef Erik Osmundsen. - Vi har i flere år jobbet hardt for å bygge et mer solid konsern. Bare i 2013 tok vi på oss 100 millioner kroner i «opprydningskostnader». Tilliten fra investorene tar vi som et sterkt signal om at vi er inne på riktig spor.

"Vi er stolte av at dette faktisk er det største tilsvarende obligasjonslånet noensinne i Norge"
- Erik Osmundsen, konsernsjef

Norsk Gjenvinning bygger morgendagens industri med innovative og effektive løsninger. - Nå går vi i front også på det finansielle området. Jeg er sikker på at vi gjennom denne prosessen har økt forståelsen og interessen for bransjen hos både nordiske og internasjonale investorer.
 
- Vi er stolte av at dette faktisk er det største tilsvarende obligasjonslånet noensinne i Norge, fortsetter Osmundsen. - Det er ikke lenger bare olje- og riggselskaper som kan sikre seg gunstig finansiering – det kan også solide selskaper som vårt.
 
- Utsiktene er positive og vi vil fortsette å investere i morgendagens industri med fokus på reell bærekraft, dvs. løsninger der lønnsomhet og samfunnsansvar går hånd i hånd, avslutter Osmundsen.
 
Kontaktpersoner:
Erik Osmundsen, konsernsjef, +47 915 47 885
Annica Fiedler, kommunikasjonsrådgiver, +47 918 40 654