Konsernsjef Erik Osmundsen om å jobbe i Norsk Gjenvinning

Portretter Konsernsjef Erik Osmundsen (46)

Hvordan er det å jobbe i bransjen generelt, og i Norsk Gjenvinning spesielt?

Jeg pleier ofte å si: Velkommen til den mest spennende bransjen i Norge om dagen - og til det mest spennende selskapet i den bransjen. Mye har skjedd de siste ti årene, men nå er vi virkelig i ferd med å forandre hele bransjen. For de som synes endring er spennende er dette virkelig stedet å være. Norsk Gjenvinning har tatt en lederrolle i å rydde opp og forme bransjen.

Det er utrolig inspirerende å jobbe i et selskap som vil noe. Samtidig er det vi vil noe som er viktig for hele samfunnet. Vi setter bærekraft på agendaen. Nasjonens bærekraft! Bransjen står for en reduksjon av Norges CO2 utslipp på hele syv prosent! Vi utnytter ressursene igjen og igjen, vi går i bresjen for sirkulærøkonomien.

Vi strekker oss etter visjonen vår hver dag (avfall er løsningen på fremtidens ressursproblem). Jeg kunne virkelig ikke tenkt meg å være noe annet sted enn akkurat her.


Hva er mest spennende og utfordrende i din stilling?

Det mest spennende er muligheten til å sette agenda. Det er samtidig også det mest utfordrende. Ett utvalgt område har vært og er compliance. Vi måtte feie for egen dør, og det med en kraft som viser at vi mener alvor. Sammen med organisasjonen, og med selskapets nye visjon i ryggen, fikk vi muligheten til å sette dette på agendaen i 2012, og så gjennomføre på en god måte. Det er jeg stolt av.

Samtidig er det en utfordring at det er så mange ting som vi ikke kan prioritere å ta tak i. Vi har måttet kjøre en ekstremt stram line innenfor compliance, inkludert å forsøke å få med oss resten av bransjen. Likevel må vi presisere at målsettingen om å være 100 prosent ren ikke er innfridd ennå. Vi skal dit så fort som mulig, men jeg føler stort ansvar når jeg legger meg om kvelden, mens jeg vet at vi ennå ikke er der.


Hva overrasket deg mest da du begynte å jobbe i bransjen?

På den ene siden ble jeg overrasket over hvor kort bransjen har kommet på selvjustis og det å ta ansvar. Grunnen til at jeg ble overrasket er alle festtalene jeg tidligere hadde hørt om temaet. Men da vi gravde, både i Norsk Gjenvinning og i bransjen, oppdaget vi at det er en lang vei dit og at mange festtaler er tomme ord.

Den mest positive overraskelsen er den ekstreme lojaliteten og stoltheten jeg har sett hos de som jobber i Norsk Gjenvinning. Jeg ser det veldig godt når jeg reiser rundt og prater med folk. Da ser jeg det i blikket og smilet til folk. For ikke lenge siden ble jeg omfavnet av en sjåfør som takket meg av hele sitt hjerte fordi han fikk lov til å jobbe i Norsk Gjenvinning. Det er så mange her som virkelig lever og ånder for jobben. Det finnes en ekstrem stolthet. En stolthet som blant annet bunner i å gjøre rett, og å stå på den riktige siden. Med et slikt utgangspunkt kan vi nær sagt få til hva som helst.


Hva tenker du om bransjens utvikling de neste tre til fem årene?

Jeg er en ukuelig optimist og jeg mener at vi nå står ved et veiskille. Vi har brukt mye tid på å vise at den ene veien bransjen kan gå bærer helt feil av sted. Denne veien går mot uansvarlighet og organisert kriminalitet, noe som vil strupe bransjen og ødelegge markedet og sirkulærkonomien. Jeg tror ikke vi skal dit, fordi jeg har tro på alle menneskene som vil det som er riktig. Samt det at vi som største aktør i markedet har evnen og viljen til å sette agendaen. Jeg har tro på at vår kraft i å rydde opp vil smitte over på hele bransjen, og at de ser nødvendigheten av å rydde opp.

I dette bildet ser jeg en bransje hvor vi setter spørsmålstegn ved alt vi gjør. Skal vi virkeliggjøre sirkulærøkonomien, og rykke oppover i avfallspyramiden er vi nødt til å tenke igjennom rollen vår i samfunnet og i markedet. Vi må tenke nytt om teknologi, om partnerskap og om forretningsmodeller. Jeg ser for meg en bølge av innovasjon. Derfor tror jeg også at det er krav til å utnytte stordriftsfordeler i denne bransjen.

Det er strenge krav til compliance og et stort behov for investeringer i moderne anlegg med ny teknologi. Konsekvensen av dette blir konsolidering og en konkurransesituasjon hvor større industrielle virksomheter spiller hovedrollene. Tidsperspektivet på denne utviklingen er noe usikkert, tre til fem år er nok noe kort, men retningen er klar.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner