Porteføljeanalytiker Stine Marie Hodøl om å jobbe i Norsk Gjenvinning

Portretter Stine Marie Hodøl (29)

Hvordan er det å jobbe i bransjen generelt, og i Norsk Gjenvinning spesielt?

For meg er det inspirerende og viktig å jobbe i en bransje hvor bærekraft, samfunnsansvar og lønnsomhet spiller på samme lag. NG er mitt første møte med «søppel» som arbeidsfelt, og jeg vil si at Norsk Gjenvinnings vesentlig posisjon i markedet gjør det ekstra stas å jobbe her – her er det flust av muligheter!

Hva er mest spennende og utfordrende i din stilling?

I avdelingen min jobber vi med salg og trading av råvarer. Det er veldig spennende å arbeide med å finne avsetningsløsninger som både gir størst økonomisk gevinst og samtidig er positive for miljøet. Noe av det som er mest utfordrende er å klare å ta høyde for alle de parameterne vi ikke råder over (f.eks. regn som reduserer energieffekten til vårt returtre) og det å agere på alle dag til dag endringene (teori ≠ praksis).

Hva overrasket deg mest da du begynte å jobbe i bransjen?

Søppel er på ingen måte bare søppel, dette er en kompleks bransje! Jeg visste at bransjen var omfattende, men jeg ble overrasket over hvor bredt nedslagsfeltet faktisk er. Jeg har blitt kraftig imponert over både bredde- og detaljkunnskapen kollegaene mine har.

Hva tenker du om bransjens utvikling de neste tre til fem årene?

Dette er en bransje som flere og flere får radaren! Jeg tror det vil bli økt fokus på sporbarhet i forhold til hva innsamlet avfall blir «brukt til», nye løsninger for materialgjenvinning og ikke minst økt tro på at avfall faktisk blir løsningen på fremtidens ressursproblem.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner