Vi ansetter lærlinger og praksiskandidater

25.11.2014

Norsk Gjenvinning-konsernet ansetter hvert år lærlinger innen flere kategorier. Hovedfagene er gjenvinning og IKT-service. 

Lærlingordningen stiller krav til opplæring i videregående skole før den praktiske delen av utdanningen tar til. Bestått fagbrev fører ofte til tilbud om fast ansettelse i konsernet, hvis begge parter føler at det passer.

Dersom du ikke har opplæring fra videregående skole, men minst fem års relevant arbeidserfaring, har du fortsatt muligheter til å få fagbrev hos et av Norsk Gjenvinning-konsernets anlegg. Hvert år lar vi dyktige medarbeidere ta fagbrev som praksiskandidat. Etter endt praksis og obligatorisk teoretisk prøve, kan lærlingen gå opp til fagprøve i gjenvinningsfaget.

Se mer om utdanningsløpet på utdanning.no.  

Norsk Gjenvinning er godkjent lærebedrift:

Åpen dag

Norsk Gjenvinning deltar ofte på arrangementer på videregående skoler for å få elever til å oppdage mulighetene i bransjen.

Her en film fra en åpen dag på Etterstad videregående skole på Ullevål i Oslo. Dagen ble arrangert av Opplæringskontoret for service og samferdsel SA: