Favicon files not found

REvise gir deg smart ressursbruk. Miljøgevinst og risikostyring i praksis.

Revise

Ordet «revise» betyr å revidere. For oss betyr det; tenk om igjen, REeverything.

God økonomi

REvise tilbyr kartlegging, analyser og praktisk forbedringsarbeid. Hvilke råvarer og materialer er din bedrift avhengig av? Hva er resultatet etter produksjon og bruk? Ombruk, sortering og reduserte avfallsmengder er god økonomi og reduserer miljøbelastningen.

Sporbarhet og kontroll

REvise veileder, holder kurs og hjelper kundene med etterlevelse av lover og regler. Vi har spesialister innenfor miljøstyring, compliance, sikkerhet og farlig avfall. Vi sørger for sporbarhet når resirkulerte råvarer handles i internasjonale markeder.

Nye måter å jobbe på

REvise finner nye systemer for design, produksjon og ombruk. Vi samarbeider på tvers av fagområder, bransjer og landegrenser. REvise har nettverket og kunnskapen som er nødvendig for å utvikle nye, sirkulære forretningsmodeller. Smartere og bedre utnyttelse av ressursene.

Utfordringene står i kø; økosystemene er under kraftig press med klimaendringer, avskoging og plast i havet. Korrupsjon, fattigdom og konflikter gjør at millioner av mennesker lever under svært vanskelige forhold. En viktig del av løsningen er smartere bruk av ressurser.

 

REvise AS er et datterselskap i NG Group.

Org. nr. 917 469 857
Besøksadresse: Lørenveien 73, 0580 Oslo
Postadresse: Postboks 567 Skøyen, 0214 Oslo

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner