Andreas Lindström

13.11.2018

CEO Recycling & Sustainable Resources

EVP NG Group

Andreas Lindstöm (født 1984) startet i konsernet i 2014, og har og jobbet med strategi, forretningsutvikling og hatt ansvaret for utvikling av anleggsdriften i konsernet. Han har også vært divisjonsdirektør i divisjon Metall og divisjon Gjenvinning.

Lindström har en MSc, Industrial Engineering and Managment fra Chalmers tekniska högskola i Sverige og en MSc., Management, Technology and Economics fra Eidgenössische Hochschule i Zürich.