Andreas Lindstöm

13.11.2018

Divisjonsdirektør NG Gjenvinning

Andreas Lindstöm (født 1984) startet i Norsk Gjenvinning i 2014. Han kom da fra McKinsey & Co. I Norsk Gjenvinning har han blant annet jobbet med strategi, forretningsutvikling og hatt ansvaret for utvikling av anleggsdriften i konsernet. Han ble i 2018 Direktør for Divisjon Metall.

Lindström har en MSc, Industrial Engineering and Managment fra Chalmers tekniska högskola i Sverige og en MSc., Management, Technology and Economics fra Eidgenössische Hochschule i Zürich.