Thomas Mørch

20.08.2019

CEO Global Zirqular Solutions

EVP NG Group

Thomas Mørch (født 1976) begynte i Norsk Gjenvinning i 2013. Mørch har hatt hovedansvar innen innovasjon, forretningsutvikling, bærekraft og farlig avfall. Han innehar også flere styreverv innenfor konsernets nyetablerte virksomheter. I 2019 ble han Direktør for Innovasjon og Bærekraft, og senere divisjonsdirektør for Zirq Solutions i 2021.

Før han kom til Norsk Gjenvinning jobbet Mørch seks år som partner og porteføljeforvalter i RS Platou Fund Management. Før det jobbet han fem år i Nordea Markets.

Mørch har en master (MSc) i Internasjonal Business fra Skema Business School i Frankrike, og en Bachelor (BA Hons) i sosialøkonomi fra University of Manchester i England.