Bildedatabase fra ScanStock

Alvorlig og uavklart situasjon i Asakveien

10.11.2016

Torsdag klokken 15:55 ble det meldt om et stort jordras ved Asakvegen i Sørum kommune hvor Norsk Gjenvinnings m3 har et massemottak. Raset kommer ikke fra området hvor vi er tiltakshaver, men i tilstøtende områder.

Situasjonen er svært alvorlig og uavklart, og politiet leter nå etter antatt omkommende arbeidere i området. De antatt omkommende jobber ikke i NGm3 eller for våre underleverandører, men er skogsarbeidere i området.

Ansatte fra NGm3 er på åstedet med mannskap og gravemaskiner, og vil kunne bistå i redningsarbeidet som ledes av politiet. Dette er en vanskelig og krevende situasjon, og tre menneskeliv er sannsynligvis gått tapt. Våre tanker går til de pårørende og de berørte i området, samt våre ansatte og samarbeidspartnere i NGm3 som står midt oppi tragedien.

Ingrid Bjørdal
Direktør for compliance