2021

Astrid Skarheim Onsum på plass som ny konsernsjef

20.09.2021

20. september startet Astrid som ny konsernsjef i Norsk Gjenvinning-konsernet. Hun kommer til oss fra en lang karriere i Aker-systemet og sist fra rollen som konsernsjef i Aker Offshore Wind, en virksomhet som ble startet i 2018, og som Astrid som leder tok på børs i 2020.

Motivasjonen for å bytte bransje kommer av et oppriktig engasjement og ønske om å bidra til en sirkulær økonomi, som hun mener er nødvendig for at vi skal omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig og bidra til å nå klimamålene.

- Det holder ikke at vi kun elektrifiserer samfunnet, vi må også sikre at ressursene våre blir tatt vare på så lenge som mulig og gjenvunnet til nye råvarer på en effektiv måte i en industriell skala. Så med andre ord, ja takk, begge deler. Elektrifisering og grønn energiproduksjon må på plass, men samtidig må vi se på det større bildet og fotavtrykket til forbruket vårt og derfor var det et enkelt valg å ta denne utrolig spennende rollen. Norsk Gjenvinning er rett og slett et viktig selskap for fremtiden, sier Astrid.

I starten vil hun bruke tid på å reise rundt og lære mer om konsernet. Norsk Gjenvinning har en bred portefølje med posisjoner fra innsamling til salg av materialer – det er mye å sette seg inn i.

- Norsk Gjenvinning leverer alt innenfor avfallshåndtering, inkludert demontering av bygg, sikkerhetsmakulering, ombruk av masser og materialgjenvinning for å unngå at ressurser kommer på avveie. Å kunne være ute og snakke med medarbeiderne i alle selskapene og se prosessene blir viktig for at jeg skal danne meg en god oversikt over alt det viktige arbeidet som utføres hver dag, forteller Astrid.

Astrid er tydelig på at hun er imponert over fundamentet som allerede er skapt over tid i konsernet, og tror det vil være et springbrett for å jobbe videre for å nå målene, i årene som kommer.

- Jeg synes det er spennende å se alt det harde arbeidet som allerede er lagt ned, og den kompetansen som konsernet har opparbeidet seg over tid. På bakgrunn av dette ser jeg muligheter for både videre vekst i de segmentene vi allerede er i, men også en vilje til å finne nye muligheter som enda ikke er identifiserte. Jeg gleder meg til å komme ordentlig i gang, og jeg tror fundamentet gir oss store muligheter for fremtiden hvis vi evner å utnytte egen kunnskap og samtidig knytte de riktige partnerskapene, avslutter hun.