2021

Avtale med eSEA Marine sikrer trygg håndtering av maritimt avfall

19.01.2021

Norsk Gjenvinning har signert en nasjonal avtale med eSEA Marine, som henter opp avfall fra havbunnen med bruk av innovative løsninger og teknologi. Sammen skal vi sørge for at avfallet ryddes opp og blir trygt håndtert.

– I arbeidet med vårt prosjekt Natural Seabed har vi utfordret avfallsbransjen for løsninger på maritimt avfall. Norsk Gjenvinning tok utfordringen, forteller Cathrine Kanck-Vårdal, kommunikasjonsansvarlig i eSEA Marine.

Utspring i Kristiansund
eSEA Marine holder til i Kristiansund, hvor Norsk Gjenvinning også har et anlegg.

– Dette er et veldig spennende samarbeid med en aktør som gjør en viktig jobb for å sikre rene hav, som vi i NG også gjør med vår PlastfaNGer, forteller selger i NG Kristiansund, Tore Lie Gimnes.
 – At det også er en dyktig og profesjonell aktør fra min hjemby gjør jo at denne avtalen er ekstra gøy å få på plass.

– Dette er resultatet av lagånd og tett og godt samarbeid mellom NG Kristiansund og NG nasjonalt team, forteller nasjonal key account manager, Bjørn Grobstok Folge.


Rydder havbunnen

Prosjektet Natural Seabed skal skape et renere hav ved bruk av teknologi, innovative løsninger og erfaringer fra andre marine og maritime bransjer. De har så langt fjernet 79 tonn avfall fra havbunnen. Dette avfallet må håndteres på en forsvarlig måte, som Norsk Gjenvinning nå skal gjøre.

– eSEA Marine ser fram mot et spennende samarbeid med en dyktig aktør og har stort fokus på at vi sammen kan finne de beste løsningene for håndteringen av maritimt søppel og videreutvikle prosjektet Natural Seabed, avslutter Kanck-Vårdal.