Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Kristina Mørk Jacobsen fra Vesar, Rune Solberg fra Sandefjord kommune og Roy Mevold i Norsk Gjenvinning.

Avtale om farlig avfall med Vesar

14.10.2016

Norsk Gjenvinning har vunnet to avtaler med det interkommunale selskapet Vesar og Sandefjord kommune om håndtering av farlig avfall fra 25 miljøstasjoner og en gjenvinningsstasjon.

Avtalene gjelder miljøstasjoner som er plassert på bensinstasjoner i Vestfold. Gjenvinningsstasjonen ligger på Kastet i Sandefjord kommune. Vesar eies av kommunene Andebu, Horten, Hof, Holmestrand, Larvik, Nøtterøy, Sandefjord, Stokke, Tjøme, Tønsberg, Re og Lardal.


Avtalene starter opp i oktober og gjelder for fire år med to års opsjon for miljøstasjonene og tre år med to års opsjon for gjenvinningsstasjonen. Årlig verdi er to millioner kroner.

- Vi gleder oss til oppstart av disse avtalene som vi ble tildelt med bakgrunn i et konkurransedyktig pristilbud, sier regionsjef Roy Mevold. – Vesar er en spennende aktør som vi samarbeider med på mange områder – blant annet i biogassprosjekter og i arbeidet med veikart for sirkulærøkonomi. Tildelingskriterier var 70 prosent på pris, 10 prosent på avbruddskompensasjon, 20 prosent på kvalitet, miljø og kapasitet.

Vesar har satt seg mål å være Norges beste bestiller innenfor renovasjonstjenester og blant de tre beste i landet på kundetilfredshet innenfor avfallsbransjen.

Mer om Vesar ›