Texture, Fire, Dance of the Flame on Burning Newspaper

Brann i lagerhaug på Øra Miljøpark er slukket

23.07.2014

Onsdag cirka kl 15:30 ble det meldt om brann ved gjenvinningsanlegget for metall på Øra, Fredrikstad. Politiet oppfordret beboere i området å holde vinduer lukket. Torsdag kl 05:30 meldte Politiet om at brannen i en lagerhaug med jern og metall var slukket og at det vil pågå etterslukking utover formiddagen.

Våre ansatte har assistert brannvesenet med to kraner og fire kranførere. Ansatte vil også bistå i etterslukkingsarbeidet.

Vi beklager ulemper som brannen forårsaket.