160608 Veikart for sirkulærøkonomi

Club of Rome: store gevinster for Norge med sirkulær økonomi

10.06.2016

Rapporten The Circular Economy and Benefits for Society er den siste i sirkulærøkonomiserien til Club of Rome, som tidligere har tatt for seg blant annet Sverige, Frankrike, Nederland, Finland og Spania. 

Tenketanken finner at en omlegging til et mer ressurseffektivt samfunn kan skape 40.000 nye arbeidsplasser, redusere Norges klimautslipp med 7 prosent og forbedre handelsbalansen med 2 prosentpoeng. Dersom økonomien i tillegg blir mer energieffektiv og basert på fornybar energi vil potensialet være opp til 50.000 nye arbeidsplasser med en reduksjon i klimautslipp på 66 prosent.

Spiller inn i veikartet
Denne rapporten springer ut fra arbeidet med Veikartet for en sirkulær økonomi, hvor Norsk Gjenvinning og Avfall Norge ønsket å se nærmere på hva en eventuell omlegging til en sirkulær økonomi ville bety for Norge. Club of Rome ble derfor kontaktet for å gjennomføre en analyse av verdiskapingspotensialet, med et spesielt fokus på effektene fra en mer ressurseffektiv økonomi.

Det ble utviklet tre nye scenarier innenfor konseptet «ressurseffektivitet» som utforsker effektene av:

  1. Økt avfallsminimering
  2. Økt materialgjenvinning og bruk av resirkulerte råvarer
  3. Økt levetid på produkter gjennom reparasjoner og ombruk

 

Norsk Gjenvinning har vært representert i styringskomiteen til prosjektet, og finansiering ble gitt av Avfall Norge og Innovasjon Norge.

Last ned og les The Circular Economy and Benefits for Society ›