Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

De private tar ansvar

28.02.2019

I kjølvannet av Retur-konkursen ivaretar Norsk Gjenvinning renovatører som ikke har fått utbetalt lønn.

Den 25. februar overtok Norsk Gjenvinning Vesar-kontrakten etter Ragn Sells, som benyttet Retur som underleverandør. Majoriteten av de ansatte ble med over til ny arbeidsgiver. Konkursen av renovasjonsselskapet har medført at renovatørene ikke mottok sin siste lønnsutbetaling fra Retur som avtalt den 28.februar.

- Det viktig og riktig for oss å ta ansvar for våre nye medarbeidere som nå ikke mottar lønn for utført arbeid. Vi mener at profesjonelle og ansvarlige private aktører er nødvendig for å sikre sunn konkurranse og et velfungerende marked for renovasjonstjenester. Det er derfor selvfølgelig at vi sikrer en utbetaling for våre medarbeidere i en vanskelig situasjon, forteller Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning.

Norsk Gjenvinning vant Vesar-kontrakten høsten 2018 med 60 % vekt på kvalitet og miljø og 40 % vekt på pris. – Vi er glad for å se ansvarlige kommuner som ikke bare presser pris, men er opptatt av viktige faktorer som sikkerhet, miljø og kvalitet, sier Osmundsen.

- Måten Norsk Gjenvinning nå tar ansvar utover sin plikt skaper tillit til at langsiktige partnerskap er mulig og fornuftig med private aktører. For oss er det naturlig å være i front når det gjelder bærekraftige kontrakter, hvor medarbeiderne og lønnsvilkår er ivaretatt, samt høy grad av kvalitet og miljø. Dette opplever vi at oppfylles i kontrakten med Norsk Gjenvinning, forteller Andreas Gillund, daglig leder i Vesar.

I arbeidet med å sikre medarbeiderne har det vært gode samtaler med de tillitsvalgte.

- Vi ønsker et nært samarbeid med de tillitsvalgte slik at vi sammen oppnår de beste løsninger for medarbeiderne, forteller Osmundsen.

-  Samarbeidet mellom arbeidstakere og ledelsen i Norsk Gjenvinning har vært god i denne prosessen. Vi setter stor pris på å bli inkludert fra et tidlig stadium, og er imponerte over det initiativet ledelsen nå viser med å foreslå tiltak for å hjelpe de ansatte i en vanskelig situasjon, forteller Julius Pedersen tillitsvalgt i Norsk Gjenvinning Renovasjon. -Dette lover godt for videre samarbeid mellom ansatte og ledelsen, avslutter Pedersen.