Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

De to første el-renovasjonsbilene på veien i Sarpsborg

11.01.2018

4. januar satte Norsk Gjenvinning Norges to første, tunge el-renovasjonsbiler i ordinær drift. Kapasiteten på bilene er bra og etter en full dag på veien viste batteriene en gjenstående kapasitet på 53% og 63%.

- Vi var så klart litt usikre på batterikapasiteten på bilene under norske vinterforhold og hvordan de skulle fungere i hverdagen, men det er utrolig gøy å se at de er så gode i drift, forteller direktør for renovasjon, Jørgen Nikolai Pettersen.

Sarpsborg kommune utlyste en anbudskonkurranse hvor de vektla pris med kun 40% og kvalitet og miljø 60%. Gjennom en slik vekting la de til rette for at leverandørene selv kunne tilby innovative løsninger, som både gir stor miljø- og kvalitetseffekt.

- Vi er veldig opptatt av kundedrevet innovasjon og ønsker at flere kunder tenker i disse baner. Vi har stor tro på at vi sammen med kundene kan endre måten vi jobber på og være både mer effektive og mer bærekraftige, sier Pettersen.

Bilene skal gå i ordinær drift og erstatter renovasjonsbiler som under forrige kontraktsperiode har gått på diesel. Bilene er både mer støysvake og etterlater seg ren luft der de ferdes i boligområder.

- Det føles godt å sette seg inn i bilen å vite at bilen er miljøvennlig og at jeg kan være sikker på at batteriet holder hele turen. Dette er fremtiden også i renovasjonsbransjen tror jeg, sier Patrick Adolfsen, sjåfør på en av bilene.

Veien videre i Norsk Gjenvinning
Vi ser et tydelig behov i markedet og etterspørselen etter fossilfrie biler øker fra både private og offentlige aktører i markedet. Dette er noe vi ser positivt på og ønsker velkommen. Internt i Norsk Gjenvinning har derfor innovasjonsteamet og innkjøp gjort en stor kartlegging av mulighetene og hva som finnes på markedet.

Dette er en naturlig utvikling som vi som selskap er opptatt av og som forsterkes ytterligere med nye eiere med fokus på bærekraft. 

- Vi ser mange muligheter og nye teknologier som ikke enda er testet ut. Derfor har det vært viktig å kartlegge markedet før vi bestemmer oss for den beste løsningen. Vi har en stor og variert transport- og maskinpark, hvor behovene er forskjellige. Ved innkjøp, skal vi derfor fremover vurdere hvorvidt våre behov kan tilfredsstilles gjennom fossilfrie kjøretøy og maskiner, forteller Thomas Mørch, innovasjonssjef i Norsk Gjenvinning.

Han fortsetter med å fortelle at det er kjempespennende at vi nå som første aktør i Norge, har to el-renovasjonsbiler som vi opplever er effektive i drift.

- Det er tydelige tegn på at utviklingen for tyngre kjøretøy fremover vil akselerere – ikke ulikt det vi har sett på personbiler de siste årene. Det vi nå ser er derfor bare starten. Erfaringene vi som selskap gjør oss med el-renovasjonsbilene er derfor veldig viktige for videre vurderinger av fossilefrie kjøretøy i Norsk Gjenvinning, avslutter Mørch.

Målet for Norsk Gjenvinning Renovasjon er å ha seks helelektriske biler i drift innen utgangen av 2018.