Debattinnlegg: Skaper mindre konkurranse høyere kvalitet?

21.09.2017

Når politikere angriper de private aktørene i gjenvinningsmarkedet, oppleves det ikke bare som et angrep på vårt levebrød. Det fører også borgerne bak lyset.

Når det kommer til håndtering av husholdningsavfall er det tre ting innbyggerne bryr seg om. Søppelet skal hentes før det blir fullt og renner over, kostnadene skal ikke være for høye og det som blir hentet skal bli tatt hånd om på en bærekraftig måte.

Dette høres kanskje enkelt ut, men det er det ikke. Gjenvinningsbransjen er avhengig av høy kompetanse og kunnskap, noe vi har bygget sten for sten siden vi startet.

Samtidig er innovasjon og kontinuerlig forbedring viktige ingredienser i å lykkes med å se fremover og sikre fornøyde kunder. Vi er heldige som har kunder som setter krav og forventer innovative løsninger.

Norsk Gjenvinning Renovasjon har til daglig 157 renovatører ute og sikrer fornøyde innbyggere. Vi jobber i en bedrift hvor HMS og et godt arbeidsmiljø er høyt på agendaen, og hvor det gjøres betydelige investeringer i innovasjon og driftseffektive løsninger. Det blir derfor altfor lett å sette likhetstegn ved alle private avfallsaktører etter at RenoNorden gikk konkurs.

Norsk gjenvinningsbransje er preget av både samarbeid og sunn konkurranse mellom private og kommunale aktører. Dette er en kritisk forutsetning for å sikre høy kvalitet og forsvarlig drift til akseptable kostnader for innbyggerne.

Det er god grunn til at to tredjedeler av norske kommuner konkurranseutsetter innsamlingen av husholdningsavfall. Det har vært en vellykket strategi i flere tiår og som har ledet til forsvarlige, kostnadseffektive og innovative tjenester til innbyggerne.