Blue water background with circular ripples from the rain

Debattinnlegg: Hva er feil om sirkeløkonomi?

02.07.2015

SIFO påstår i Aftenposten 26. juni at EU har droppet sin satsing på sirkeløkonomi. Det er feil. Kommisjonen vil presentere en ny, mer ambisiøs strategi for sirkulær økonomi innen utgangen av 2015.

Vi er helt enig i at det må bygges kunnskap i hele verdikjeden. Sirkeløkonomi handler da også om langt mer enn å resirkulere, for eksempel å tilby tjenester fremfor produkter, deleøkonomi, reparasjon, oppgradering, forlenget levetid - og til slutt resirkulering.

Å endre systemer er komplisert. Det krever helhetlig tankegang, og ikke minst langsiktig innsats fra alle involverte aktører. Ingen tjener på at det produseres klær som kastes. Fremfor å diskutere i hvilken ende vi starter bør vi gå sammen om bærekraftighetens tre pilarer: miljømessig, sosial og økonomisk holdbarhet. Vi bør forebygge avfall gjennom kunnskapsutvikling for informerte valg og blant annet smartere og mer miljø- og ressurseffektiv produksjon. Samtidig må vi se på pålitelige ombruk- og gjenvinningsordninger av det som i dag avhendes slik at disse ressursene ikke går til spille.

Forfatter: Synnøve Rubach, seniorforsker, Østfold- forskning, Camilla S. Gramstad, miljø/CSR-ansvarlig, Virke, Benedicte B. Eie, bærekraftansvarlig, H&M Norge, Thomas Mørch, Norsk Gjenvinning 

På trykk i Aftenposten Morgen 2. juli 2015 ›