2020

Divisjon Oslofjord signerer stor kontrakt med UiO

11.06.2020

Med et ønske om å tenke nytt og fremtidsrettet har Universitetet i Oslo tildelt Norsk Gjenvinning en rammeavtale for renovasjonstjenester for de neste fire årene.

Rammeavtalen innebærer at Norsk Gjenvinning skal levere basistjenester til UiO, som inkluderer avfallshåndtering, samt opplæring for å sikre høy kvalitet på kildesorteringen. Med høy grad av rene avfallsstrømmer, vil avfallet kunne igjen bli benyttet til nye ressurser. I tillegg vil det bli avrop på bygg- og anleggsprosjekter utført av eiendomsavdelingen til Universitetet.

- Vi er veldig stolte over å vinne dette anbudet, forteller Stian Øyen, salgssjef i region Øst. Han er spesielt glad over at UiO setter høye krav og forventninger til hvordan Norsk Gjenvinning skal arbeide for et bedre miljø gjennom mest mulig gjenbruk og gjenvinning. – Vårt mål er å finne de beste løsningene for kundene våre, som innebærer høye miljøambisjoner, og da er det spesielt gøy å finne kunder som deler disse ambisjonene, sier han.

Inkludert i kontrakten er målet å ta i bruk ny teknologi som viser fyllingsgrad i beholdere, slik at hentefrekvens optimaliseres og trigging av bestilling kan gå automatisk. Dette fører til redusert drivstofforbruk - og trafikk - i by-bildet.

Kontrakten har en verdi på 7 millioner kroner i året for basistjenestene og forventet oppstart er på høsten 2020.

I tildelingsbrevet kommer det tydelig frem at Norsk Gjenvinning svarte best på oppdragsforståelse:
«Norsk Gjenvinning har for hvert punkt levert gjennomtenkte og godt beskrevne svar, som viser at tilbyderen har satt seg godt inn i UIO sine behov som beskrevet i konkurransedokumentene.»

For dette ble Norsk Gjenvinning tildelt 10 av 10 poeng i konkurransen, som gjenspeiler direkte det vi jobber for: Å være den beste avfallsleverandøren i markedet!