Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Foto: Ole Stian Bockelie, Miljødirektoratet.

Eksport av Harrier godkjent av norske og tyrkiske myndigheter

01.08.2018

Skipet som har ligget utenfor Farsund i over ett år, har nå fått godkjennelse til å seile til Tyrkia for lovlig og forsvarlig gjenvinning. Tillatelsen er gitt av norske og tyrkiske miljømyndigheter på bakgrunn av søknad fra Norsk Gjenvinning om eksport av skipet, som betegnes som avfall.

Rederiet Julia Shipping har oppfylt påleggene de har blitt ilagt fra Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har gjennomført inspeksjon av skipet.

- Vi er glade over at vi endelig kan hjelpe Farsund med å fjerne skipet og sikre en forsvarlig opphugging ved verftet i Tyrkia. Skipet er klassifisert som avfall, og eksport av avfall er underlagt et omfattende regelverk både nasjonalt og internasjonalt for å sikre at avfallet ikke kommer på avveie, men blir tatt hånd om innenfor de riktige rammene. Norsk Gjenvinning sitt kjerneområde er håndtering av avfall, og vi har derfor inngående kjennskap til reglene som gjelder for eksport, sier Jon Bergan, direktør divisjon Downstream.

Nøye kvalitetssikring i forkant
Før søknaden ble sendt i mars i år, var Norsk Gjenvinning på befaring på verftet i Tyrkia for å kvalitetssikre at de oppfyller regelverket for opphugging av skip, samt våre egne krav til samarbeidspartnere.

- Vi var fornøyde med den befaringen vi hadde, og har samtidig planlagt egen oppfølging og kontroll ved hjelp av en tredjepart underveis i opphuggingen for å sikre at arbeidet ivaretar ansatte og miljøet på en tilfredsstillende måte, sier Bergan.

Norsk Gjenvinning sitt oppdrag og ansvar er knyttet til utarbeidelse av søknad og dokumentasjon for eksport av skipet og sikre at gjenvinningen av skipet gjøres under ordnede forhold og i henhold til de lover og regler som gjelder for gjenvinning av skip.

Julia Shipping ansvarlig for transport
Transporten av skipet fra Farsund til avtalt havn i Tyrkia er underlagt   sjøfartsmyndighetene, deretter er Julia Shipping ansvarlig frem til skipet ankommer avtalt havn i Tyrkia.

- Vi er så langt fornøyde med hva vi har fått til i denne omfattende prosessen, og ser frem til at det skapes nye råvarer etter forsvarlig gjenvinning på verftet i Tyrkia, sier direktør Jon Bergan i Norsk Gjenvinning.

Han understreker også viktigheten av at skip sendes til lovlig opphugging, og synes det er oppsiktsvekkende at vi ser flere eksempler på at norske rederier velger å «beache» skipene sine i Sørøst-Asia, hvor hverken arbeidsforholdene eller håndteringen av avfallet er innenfor internasjonale standarder.

 

Les også:

Norsk Gjenvinning bidrar med å sikre ansvarlig resirkulering av Harrier  (20.04.2018)